Informasjon

Enkoprese - barn uten kontroll over avføringen

Enkoprese er en tilstand der det kommer avføring i bleier eller bukser etter den tid det er vanlig at barnet har kontroll over avføringen (3-4 års alder), uansett årsak til tilstanden.

Hva er enkoprese?

Enkoprese betyr gjentatt viljestyrt eller ufrivillig avføring på steder som ikke er egnet til dette formålet. I Norge brukes begrepet oftest om tilstander der det kommer avføring i bleier eller bukser etter den tid det er vanlig at barnet er blitt renslig (3-4 års alder), uansett årsak. Det er likevel vanlig å inndele enkoprese i to typer:

  • Primær, "ekte" enkoprese: Når det ikke foreligger noen sykdom som kan forklare problemene, og barnet aldri har hatt kontroll over avføringen.
  • Sekundær enkoprese: Når barnet har lært seg kontroll over avføringen, men der en underliggende årsak fører til lekkasje av avføring - oftest uttalt forstoppelse.

Forekomsten avtar med økende alder. Man finner det hos 5 prosent av fireåringer og hos 1 prosent ved skolestart. Tilstanden er langt vanligere hos gutter enn hos jenter (4 til 1). I de fleste tilfeller er enkoprese et tegn på kronisk forstoppelse.

Neste side