Informasjon

Enkoprese - barn uten kontroll over avføringen

Symptomer

Symptomer og tegn på enkoprese kan være:

  • Lekkasje av avføring eller flytende avføring i barnets undertøy. Hvis lekkasjen er stor, kan det mistolkes som diaré.
  • Lukt.
  • Forstoppelse med hard, tørr avføring.
  • Passasje av store avføringsmengder som kan tette igjen eller nesten tette igjen toalettet.
  • Unngår å gå på do.
  • Lang tid mellom hvert dobesøk, kanskje opptil en uke.
  • Tap av matlyst.
  • Magesmerter.
  • Gjentatte urinveisinfeksjoner.

Et barn med enkoprese kan oppleve en rekke forskjellige følelser, inkludert forlegenhet, frustrasjon, skam og sinne. Hvis barnet blir ertet av venner eller refset av voksne, vil han eller hun kunne føle seg deprimert og med lav selvfølelse.

Forrige side Neste side