Informasjon

Enkoprese - barn uten kontroll over avføringen

Samtaler

Barnet trenger veiledning i det konkrete problemet og en mulighet til å snakke om sin egen opplevelse av situasjonen. Barnet kan føle skam, skyld, depresjon eller lav selvfølelse som følge av enkopresen. Foreldre må vise en positiv, støttende og ikke fordømmende holdning. Dere skal ikke straffe barnet for ikke å gå på do, men dere skal heller ikke belønne barnet for å gå på do. Å gå på do er en naturlig sak for alle mennesker, både barn og voksne.

Forrige side Neste side