Informasjon

Enkoprese - barn uten kontroll over avføringen

Prognose

De aller fleste blir bra med stigende alder. Samtale og informasjon om tilstanden kan føre til raskere helbredelse. På grunn av den psykiske belastningen kan noen barn utvikle atferdsforstyrrelser eller andre psykiske lidelser. Dersom en får mistanke om dette, anbefales kontakt med hjelpeapparat.

Enkoprese er en tilstand som er ganske ukjent ute blant folk, til tross for at den er relativt vanlig. Dette kommer kanskje av skam- og skyldfølelse: "Vi strekker ikke til som foreldre". "Ingen andre…". "Hvorfor vi?"

Forrige side Neste side