Informasjon

Enkoprese - barn uten kontroll over avføringen

Enkoprese er en tilstand der det kommer avføring i bleier eller bukser etter den tid det er vanlig at barnet har kontroll over avføringen (3-4 års alder), uansett årsak til tilstanden.

Hva er enkoprese?

Enkoprese betyr gjentatt viljestyrt eller ufrivillig avføring på steder som ikke er egnet til dette formålet. I Norge brukes begrepet oftest om tilstander der det kommer avføring i bleier eller bukser etter den tid det er vanlig at barnet er blitt renslig (3-4 års alder), uansett årsak. Det er likevel vanlig å inndele enkoprese i to typer:

 • Primær, "ekte" enkoprese: Når det ikke foreligger noen sykdom som kan forklare problemene, og barnet aldri har hatt kontroll over avføringen.
 • Sekundær enkoprese: Når barnet har lært seg kontroll over avføringen, men der en underliggende årsak fører til lekkasje av avføring - oftest uttalt forstoppelse.

Forekomsten avtar med økende alder. Man finner det hos 5 prosent av fireåringer og hos 1 prosent ved skolestart. Tilstanden er langt vanligere hos gutter enn hos jenter (4 til 1). I de fleste tilfeller er enkoprese et tegn på kronisk forstoppelse.

Årsaker

Primær, ekte enkoprese skyldes ofte en kombinasjon av to eller flere faktorer:

 • Arvelig anlegg. Problemet har ofte forekommet hos andre i familien.
 • Forsinket modning av de innebygde mekanismene som regulerer avføring.
 • For streng eller lite konsekvent renslighetstrening.
 • Fysiske eller psykiske overgrep.
 • Dårlige kostholds- og toalettvaner.

Typisk for sekundær enkoprese er at barnet holder igjen og holder på avføringen, vil ikke gå på do. Det medfører at avføringen hoper seg opp i tykktarmen og endetarmen, den blir tørr og hard, vanskelig å tømme ved dobesøk, det oppstår forstoppelse. Jo lengre avføringen blir i tarmen, jo vanskeligere blir det for barnet å presse den ut. Når tarmen er full av tettpakket avføring, vil flytende avføring kunne renne forbi den faste massen, ut av endetarmen og i underbuksen.

Kompliserende faktorer kan være sår og rifter i eller rundt endetarmsåpningen som følge av den harde avføringen. Disse vil gjøre toalettbesøket smertefullt for barnet, som derfor forsøker å holde seg. Barnet kommer da inn i en vond sirkel hvor det etter hvert blir så stor forstoppelse at det medfører lekkasje av avføring.

Vanlige årsaker til forstoppelse er å holde igjen avføringen på grunn av frykt for å bruke toalettet (særlig når barnet er borte) eller at barnet ikke ønsker å avbryte leken, spiser for lite fiberholdig mat eller drikker for lite. Noen ganger kan kumelkallergi eller det å drikke for mye melk føre til forstoppelse, selv om melkeallergi oftere gir diaré.

Psykisk stress kan også utløse enkoprese. Et barn kan oppleve stress fra for tidlig toalettrening eller som følge av viktige livshendelser, for eksempel at foreldrene skilles, fødsel av et søsken, flytting.

Symptomer

Symptomer og tegn på enkoprese kan være:

 • Lekkasje av avføring eller flytende avføring i barnets undertøy. Hvis lekkasjen er stor, kan det mistolkes som diaré.
 • Lukt.
 • Forstoppelse med hard, tørr avføring.
 • Passasje av store avføringsmengder som kan tette igjen eller nesten tette igjen toalettet.
 • Unngår å gå på do.
 • Lang tid mellom hvert dobesøk, kanskje opptil en uke.
 • Tap av matlyst.
 • Magesmerter.
 • Gjentatte urinveisinfeksjoner.

Et barn med enkoprese kan oppleve en rekke forskjellige følelser, inkludert forlegenhet, frustrasjon, skam og sinne. Hvis barnet blir ertet av venner eller refset av voksne, vil han eller hun kunne føle seg deprimert og med lav selvfølelse.

Forbered legetimen

En legetime oppleves ofte kort og hektisk. Det kan derfor være nyttig å være godt forberedt. Her er noen råd om ting du kan gjøre før legetimen:

 • Lag en liste over barnets symptomer, inkludert hvor lenge problemet har vart.
 • Har det skjedd viktige livshendelser i barnets liv som kan ha medvirket til problemet.
 • Bruker barnet medisiner, vitaminer, urtepreparater eller liknende.
 • Noter ned hva barnet spiser og drikker på en vanlig dag, inkludert mengde og type melkeprodukter, fast føde og mengde væske som drikkes.

Tenk også gjennom hva du vil spørre legen om:

 • Hva er den mest sannsynlige årsaken til mitt barns symptomer?
 • Kan det være en underliggende årsak til disse symptomene?
 • Hvilke undersøkelser må gjøres? Krever disse undersøkelsene spesielle forberedelser?
 • Hvor lenge kan dette problemet vare?
 • Hvilke behandlinger finnes, og hva vil du anbefale?
 • Kan behandlingen ha bivirkninger?
 • Kan en endring i barnets kostvaner minske plagene?
 • Kan økt fysisk aktivitet hjelpe barnet? Bør det være med i idrett?

Diagnosen

Gjennom samtale vil legen forsøke å finne bakgrunnen for plagene. Det er viktig å kartlegge konsekvensene og belastningen som familien påføres på grunn av barnets enkoprese. Legen utfører vanlig generell undersøkelse. Det er viktig å undersøke området rundt endetarmsåpningen. Dette er en utvendig og smertefri undersøkelse.

Det er ikke nødvendig med blodprøver. Det er heller ikke behov for røntgenundersøkelse annet enn i helt spesielle og sjeldne tilfeller. Dette vil i så fall bli ordnet av fastlegen.

Behandling

Tidlig behandling er viktig for å forhindre de sosiale og følelsesmessige konsekvensene av enkoprese.

Det er viktig å avdramatisere symptomet. Situasjonen vil bare forverres om man kjefter på barnet. Kostholdet spiller en vesentlig rolle. Innfør regelmessige måltider med fiberrik kost og sure melkeprodukter (yoghurt, kulturmelk).

Det finnes ingen medisiner som hjelper mot selve enkopresen, men ved forstoppelse er det viktig å få tømt barnets tarm skikkelig. Til tømming brukes forskjellige midler som olje-klyster, laktulose, parafin m.fl. Etter at tarmen er renset for gammel avføring, rettes fokuset mot å etablere gode do-vaner:

 • Barnet bør trenes opp til å gå på do på samme tidspunkt hver dag, helst like etter et større måltid som frokost eller middag. Tarmen er mer aktiv den første halvtimen etter et måltid, og det er da lettere å få tømt seg.
 • Barnet må også læres opp til straks å gå på do når trangen til å tømme seg, er der.

Kosten bør justeres slik at den består av mer fiberrik mat og økt væskeinntak - men begrens melkeinntaket. Melk disponerer for forstoppelse. Rikelig med frukt og grønnsaker og mat med høyt fiberinnhold kan bidra til mykere avføring. Drikk mye vann. I tillegg kan det være nyttig å bruke et mykgjørende avføringsmiddel daglig i flere måneder, ja gjerne et halvt år eller mer.

Samtaler

Barnet trenger veiledning i det konkrete problemet og en mulighet til å snakke om sin egen opplevelse av situasjonen. Barnet kan føle skam, skyld, depresjon eller lav selvfølelse som følge av enkopresen. Foreldre må vise en positiv, støttende og ikke fordømmende holdning. Dere skal ikke straffe barnet for ikke å gå på do, men dere skal heller ikke belønne barnet for å gå på do. Å gå på do er en naturlig sak for alle mennesker, både barn og voksne.

Prognose

De aller fleste blir bra med stigende alder. Samtale og informasjon om tilstanden kan føre til raskere helbredelse. På grunn av den psykiske belastningen kan noen barn utvikle atferdsforstyrrelser eller andre psykiske lidelser. Dersom en får mistanke om dette, anbefales kontakt med hjelpeapparat.

Enkoprese er en tilstand som er ganske ukjent ute blant folk, til tross for at den er relativt vanlig. Dette kommer kanskje av skam- og skyldfølelse: "Vi strekker ikke til som foreldre". "Ingen andre…". "Hvorfor vi?"

Vil du vite mer?