Informasjon, tilstand

Akutt betennelse i blindtarmen

Femten prosent av befolkningen får blindtarmbetennelse i løpet av livet. Oftest er det personer i alderen 10-30 år som får sykdommen. De fleste opereres med såkalt "kikkhulls-teknikk".

Blindtarmbetennelse

Hopp til innhold

Hva er akutt blindtarmbetennelse?

Blindtarmbetennelse
Blindtarmbetennelse
Akutt blindtarmbetennelse (appendisitt) er en plutselig betennelse i blindtarmen. De typiske symptomene er smerter rundt navlen tidlig i forløpet. Gradvis, og innen cirka 12 timer, flytter smertene seg til et område i nedre, høyre del av magen. Uvelhet og kvalme er vanlig, mange har en eller to episoder med oppkast. Magen kan være treg, men noen pasienter kan ha diaré. Feber rundt 38ºC er typisk.

Symptomene ved akutt betennelse i blindtarmen kan imidlertid variere mye avhengig av pasientens alder og blindtarmens beliggenhet. Hos eldre mennesker er plagene ofte mindre uttalte og mer diffuse, mens ved graviditet kan blindtarmen være forskjøvet slik at smertene oppstår høyere opp i magen.

Blindtarmbetennelse er en vanlig tilstand, og den forekommer hyppigst i aldersgruppen 10-30 år. Omtrent 15 prosent av befolkningen blir rammet av denne sykdommen i løpet av livet. Årlig får vel 100 per 100.000 personer akutt blindtarmbetennelse i Norge. På verdensbasis er forekomsten av akutt blindtarmbetennelse avtakende uten at man kjenner årsaken til dette.

Årsaker

Tykktarm med blindtarm
Tykktarm med blindtarm

Blindtarmen er en blindt endende del av tykktarmen som vanligvis befinner seg på høyre side i nedre del av magen. Man kjenner ikke blindtarmens funksjon, og det regnes ikke som skadelig å fjerne den.

Vi antar at en blindtarmbetennelse starter med en tilstopping av det trange hulrommet i blindtarmen. Oftest er det avføringsrester eller et fremmedlegeme som stenger for. Slim som produseres inne i blindtarmen, kommer ikke ut, trykket inne i blindtarmen øker. Dette kan redusere blodsirkulasjonen til blindtarmen, noe som gir gode betingelser for at bakterier kan starte en infeksjon.

Det kan se ut til at man er mer utsatt for denne tilstanden dersom man bruker lite fiber i kostholdet.

Diagnostikk

Pasientens sykehistorie er ofte typisk, med smerter som først lokaliseres midt i magen, og som deretter flytter til høyre side. Ved utvendig undersøkelse av magen og undersøkelse av endetarmen med en finger, kan legen oftest avgjøre om det er behov for innleggelse eller ikke. I de fleste tilfeller kan man ikke med 100 prosent sikkerhet fastslå diagnosen før ved operasjon. Det tas også blodprøver og urinprøver, og i enkelt tilfeller kan det være behov for undersøkelser med ultralyd eller CT-røntgen dersom diagnosen er usikker.

Blindtarmen sprekker (perforerer) før operasjon hos cirka 20 prosent av pasientene. Forløpet vil da typisk være slik at magesmertene øker og allmenntilstanden forverres. Du vil kunne få høyere feber og mer vedvarende og sterke smerter. Det kan også dannes en byll (abscess) i nærheten av blindtarmen. Ved sprukken blindtarm eller ved dannelse av byll er operasjonen noe mer omfattende og sykehusoppholdet blir forlenget med noen dager.

Behandling

Ubehandlet vil en slik tilstand gradvis forverres, og den kan i verste fall til føre til bukhinnebetennelse og blodforgiftning. Behandlingen er kirurgisk med fjerning av blindtarmen. Det kan gjøres ved såkalt kikkhullskirurgi (laparoskopisk kirurgi) eller ved vanlig operasjon. De aller fleste opereres i dag med kikkhulskirurgi. Kikkhullsmetoden innebærer som regel et kortere sykehusopphold og at du raskere kommer i vanlig gjenge igjen etter inngrepet. Forøvrig synes det å være liten forskjell på resultatene fra de to operasjonsmetodene.

Både pasienter med og uten sprukken blindtarm behandles med antibiotika noen dager. Dette hindrer eller begrenser infeksjon og bylldannelse (abscess) etter operasjonen

Prognose

En blindtarmbetennelse forløper normalt uten større komplikasjoner. Dersom blindtarmen har sprukket, er det litt større risiko for problemer etter operasjonen. Omtrent 10 til 20 prosent får infeksjon i såret. Noen kan senere i livet få plager med sammenvoksninger i bukhulen og smerter av den grunn. Det ser ikke ut til at jenter som er operert for blindtarmsbetennelse i barndommen, får nedsatt evne til å bli gravid.

Vil du vite mer?

Quiz