Informasjon, tilstand

Akutt betennelse i blindtarmen

Diagnosen

Pasientens sykehistorie er ofte typisk, med smerter som først lokaliseres midt i magen, og som deretter flytter til høyre side. Ved utvendig undersøkelse av magen samt undersøkelse av endetarmen med en finger, kan legen oftest avgjøre om det foreligger mistanke om blindtarmbetennelse og om det er behov for innleggelse i sykehus eller ikke. I de fleste tilfeller kan man ikke med 100 prosent sikkerhet fastslå diagnosen før ved operasjon. Det tas også blodprøver og urinprøver, og i enkelt tilfeller kan det være behov for undersøkelser med ultralyd eller CT-røntgen dersom diagnosen er usikker.

Blindtarmen sprekker (perforerer) før operasjon hos cirka 5 prosent av pasientene. Forløpet vil da typisk være slik at magesmertene brått avtar for så å tilta i intensitet og allmenntilstanden forverres. Du vil kunne få høyere feber og mer vedvarende og sterke smerter. Det kan også dannes en byll (abscess) i nærheten av blindtarmen. Ved sprukken blindtarm eller ved dannelse av byll er operasjonen noe mer omfattende og sykehusoppholdet blir forlenget med noen dager.

Forrige side Neste side