Informasjon, tilstand

Akutt betennelse i blindtarmen

Behandling

Ubehandlet vil en slik tilstand gradvis forverres, og den kan i verste fall til føre til bukhinnebetennelse og blodforgiftning. Behandlingen er i de aller fleste tilfeller kirurgisk med fjerning av blindtarmen. Det kan gjøres ved såkalt kikkhullskirurgi (laparoskopisk kirurgi) eller ved vanlig åpen operasjon. De aller fleste opereres i dag med kikkhulskirurgi. Kikkhullsmetoden innebærer som regel et kortere sykehusopphold og at du raskere kommer i vanlig gjenge igjen etter inngrepet. Forøvrig synes det å være liten forskjell på resultatene fra de to operasjonsmetodene.

Det anbefales snarlig operasjon når diagnosen er sikker. Ved usikker diagnose er det rimelig med noen timers observasjon dersom sykehistorien er kort. Operasjon bør gjøres innen 24-48 timer ved mistenkt blindtarmbetennelse. Ventes det med inngrep utover 48 timer, øker risikoen for komplikasjoner.

Både pasienter med og uten sprukken blindtarm behandles med antibiotika noen dager. Dette hindrer eller begrenser infeksjon og bylldannelse (abscess) etter operasjonen.

En stor andel av pasientene med ukomplisert blindtarmbetennelse kan behandles med antibiotika alene, uten operasjon, men risikoen for tilbakefall er da stor, opptil 40 prosent, og derfor anbefales å fjerne blindtarmen.

Forrige side Neste side