Informasjon

Brokk

Årsaker

Lyskebrokk hos barn skyldes en medfødt svakhet i lyskekanalen og bukveggen, mens lyskebrokk som kommer i godt voksen alder, som regel skyldes tunge løft eller andre tilstander med økt trykk inne i bukhulen. Brokk hos barn og unge omtales som indirekte brokk. Brokket kommer ut via lyskekanalen - den kanalen som testiklene vandrer gjennom i fosterlivet, fra magehulen og ned i pungen. Denne kanalen kan bli et svakt område i bukveggen med økt risiko for å utvikle et indirekte lyskebrokk

Lyskebrokk hos voksne skyldes økt trykk og svekkelse av muskulatur og bindevev i bukveggen og betegnes direkte brokk. 

Lårbrokk oppstår også i et område hvor muskulaturen dekker litt dårlig. Lårbrokk er vanligst hos eldre kvinner.

Navlebrokk skyldes en medfødt svakhet i bukveggen rundt navlen, men faktorer som overvekt, graviditet og trykktilstander i bukhulen spiller også en viktig rolle.

Tilstander som fører til økt trykk inne i bukhulen, øker risikoen for at det oppstår et brokk. Eksempelvis forstoppelse, prostatabesvær, overvekt og graviditet.

Forrige side Neste side