Informasjon

Brokk

Diagnostikk

Diagnosen er som regel enkel å stille. Pasienten har kjent en kul i lysken som forsvinner når han eller hun legger seg ned. I mange tilfeller har denne kulen økt i størrelse over tid. Hos barn og unge kan det oppstå en akuttsituasjon med inneklemt brokk, noe som gir sterke smerter og uvelhet.

Vanligvis er det ikke behov for ytterligere undersøkelser. Idrettsutøvere kan ha plager med svie eller smerter og ubehag i lysken uten at det foreligger et synlig brokk. I slike tilfeller kan ultralyd eller eventuelt MR være nødvendig for å avdekke tilstanden.

Forrige side Neste side