Informasjon

Brokk

Behandling

Formålet med behandling hos barn og unge er å hindre eller forebygge inneklemming av brokksekken. Hos voksne menn og eldre er formålet å lindre plager og ubehag.

Når du har brokk, bør du være forsiktig med tunge tak og løft, det kan gjøre at brokket raskt blir større. Brokkbind kan forebygge en videre brokkutvikling hos voksne menn og kan gi tilstrekkelig symptomlindring hos noen. Et brokkbind, eller brokkshorts, er et støttende undertøy for (eldre) menn laget for å holde et brokk på plass og lindre ubehag. Brokkbindet bidrar imidlertid ikke til at brokket forsvinner. Dersom det er mye plager, anbefales operasjon.

Lyskebrokk hos barn og unge skal alltid opereres fordi de er i risko for at det skal oppstå et akutt, inneklemt brokk. Navlebrokk behøver ikke nødvendigvis operasjon. Hos voksne anbefales kun operasjon av lyskebrokk som gir ubehag eller smerter, fordi akutt inneklemt brokk er en sjelden komplikasjon i denne aldersgruppen.

Inngrepet utføres idag oftest med kikkhullsteknikk (laparoskopi) og ved at det opereres inn et kunstig nett som forsterker bukveggen. Disse metodene har gjort at det er blitt atskillig færre tilbakefall av brokk og mindre smerter etter inngrepet. Økt bruk av dagkirurgi har ført til betydelig reduksjon i liggetiden etter inngrepet. Tilnærmet alle førstegangs operasjoner på lyskebrokk kan i dag utføres dagkirurgisk, enten i lokalbedøvelse eller i narkose.

En del plages med smerter i noen uker etter operasjonen, men dette gir seg gradvis hos de aller fleste. Det er imidlertid et problem at noen kan oppleve vedvarende smerter som er såpass sterke at de forstyrrer dagliglivets funksjoner. Dette er en av grunnene til at man bare anbefaler operasjon for pasienter som plages med smerter fra brokket sitt. Den laparoskopiske operasjonsmetoden gjør imidlertid at færre plages etter operasjonen sammenlignet med de tilfellene hvor det gjøres en åpen operasjon.

Resultatene ved planlagt operasjon for lyskebrokk er svært gode: Sårinfeksjon 1 prosent,  nytt brokk 0,5 prosent, skade på testikkel 1 prosent. Ved inneklemming er tiden til denne oppheves avgjørende for komplikasjonsfrekvens.

Brokkirurgi har gradvis utviklet seg til å bli en høyt spesialisert disiplin og utføres flere steder i verden ved sentre der man utelukkende opererer brokk. 

Forrige side Neste side