Informasjon

Brokk

Etter brokkoperasjonen

Oppfordringen i dag er at pasienten skal gjenoppta normale aktiviteter og arbeid så snart som mulig. Etter et ukomplisert inngrep kan pasienter som har et lett eller tilrettelagt arbeid, normalt gå tilbake i arbeid etter 2-7 dager. Ved tyngre arbeid kan det være behov for opptil 2-3 ukers sykmelding. De som er operert med kikkhulls-kirurgi, trenger normalt kortere sykmelding enn de som er operert med åpen kirurgi. Behovet for sykmelding vurderes individuelt. 

Forrige side Neste side