Informasjon

Brokk

Prognose

Lyskebrokk hos barn opereres med godt resultat. Noen brokktyper kan forsvinne spontant. Dette gjelder for eksempel navlebrokk. Lyskebrokk hos yngre voksne opereres i dag ofte ambulant, det vil si uten innleggelse.

De fleste brokk hos eldre har en tendens til å bli større, og de kan etter hvert volde besvær. Det er imidlertid sjelden fare for komplikasjoner.

Ved akutt inneklemt brokk er det fare for å miste blodforsyningen til den delen av tarmen som er i "brokksekken". Dette kan skape en alvorlig bukhinnebetennelse og koldbrann i brokksekken. Inneklemt brokk blir derfor alltid operert.

Forrige side Neste side