Informasjon

Cøliaki

Cøliaki, oppfølging

Cøliaki er en sykdom som krever oppfølging over tid. Blodprøvene som benyttes til å stille diagnosen, gir også en god pekepinn på om tynntarmslimhinnen tilheles. Dersom nivået på blodprøven IgA anti-vevstransglutaminase faller til nedre normalområde, er det vist godt samsvar med en normalisert tynntarmslimhinne. En slik test brukes for å følge utviklingen og som bekreftelse på at man lykkes med å overholde glutenfritt kosthold.

Enkelte steder følges pasientene av spesialist, andre steder av fastlege. Barn med cøliaki skal følges regelmessig hos barnelege den første tiden etter at diagnosen er stilt. Fagrådet i Cøliakiforeningen har utarbeidet retningslinjer for oppfølging av cøliaki. 

Forrige side Neste side