Informasjon

Hvilke symptomer gir cøliaki?

Typiske symptomer ved cøliaki er løse og hyppige avføringer, magesmerter, vekttap og slapphet. Mange er syke i flere år før de får diagnosen.

Hvilke plager kan cøliaki gi?

Cøliaki kan arte seg på mange måter. Typiske symptomer er løse og hyppige avføringer. Avføringen er ofte rikelig, gråhvit og illeluktende. Det kan være magesmerter, luftplager, vekttap og slapphet. I noen tilfeller viser mageplagene seg som forstoppelse.

Barn som lider av cøliaki, kan ha redusert vekst og være sure og grinete. Tilstanden kan også være uten symptomer eller bare gi vage og lite uttalte symptomer. Voksne har ofte plager i mange år før diagnosen stilles. En regner med at cirka 20 prosent av dem med cøliaki har en "stille" form for cøliaki.

Diaré kan utløses av andre lidelser, som for eksempel akutte infeksjoner, særlig mage- og tarminfeksjoner, eller skyldes betennelsestilstander i tykktarmen. Det er imidlertid mange, kanskje så mye som halvparten, med cøliaki som ikke har vært plaget med diaré. 

Ødeleggelse av tarmtottene kan føre til redusert opptak av enkelte næringsstoffer. Dette gjelder blant annet fettstoffer og vitaminer som folat, vitamin B12 og vitamin D, samt kalsium og jern.

Ved for lavt opptak av næring i tarmen kan det oppstå mangeltilstander. Mangel på fettløselige vitaminer vil for eksempel kunne gi redusert nattesyn og beinskjørhet (osteoporose). Også kalsiummangel kan etter lang tid gi beinskjørhet. Jernmangel og mangel på folat og vitamin B12 kan gi lav blodprosent (anemi), noe som fører til slapphet og redusert yteevne. Langvarig mangel på folat og vitamin B12 kan også gi nerveskader, noe som kan gi hukommelsesproblemer eller usikre bevegelser. Tilskudd med jern vil oftest ha liten virkning, inntil man har fått stilt korrekt diagnose og startet med glutenfri kost.

Påfallende tretthet, beinskjørhet og magesmerter er alle tegn som kan skyldes cøliaki. Vantrivsel og manglende vektøkning, og endog vekttap, er vanligere hos spedbarn og småbarn. Dårlig høydetilvekst kan forekomme hos større barn.

Hypersensitivitet til gluten?

Hypersensitivitet til gluten uten å ha cøliaki, "non-coeliac gluten sensitivity (NCGS)", er en ny og kontroversiell diagnose. På tross av rapporterte symptomer knyttet til inntak av gluten, så er fortsatt NCGS en diagnose basert på å utelukke cøliaki, definert som negative antistofftester.

Om du vurderer en glutenfri kost, anbefales det at du tester deg for cøliaki før du begynner på en glutenfri kost, med tanke på de konsekvensene cøliaki-diagnosen har når det gjelder en streng, livslang diett, økt kreftrisiko og behov for å screene familiemedlemmer.

Hvilke andre tilstander kan ligne på cøliaki?

Ettersom cøliaki ofte gir uklare og vage plager, er det ikke alltid like lett å stille diagnosen. Det er flere andre tilstander som kan gi de samme symptomene, og ofte blir det gjort en rekke undersøkelser før man finner ut at det er nettopp cøliaki som er årsaken.

Matvareintoleranse kan gi mange av de samme symptomene som cøliaki.

Melkeproteinallergi og laktoseintoleranse kan gi lignende plager.

Andre tilstander som kan forårsake løse avføringer, magesmerter og slapphet, er irritabel tarm syndrom, kroniske betennelser i bukspyttkjertelen (kronisk pankreatitt) og såkalte inflammatoriske tarmsykdommer (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt). Også cystisk fibrose og enkelte tarminfeksjoner kan gi lignende problemer.

Vil du vite mer?

Quiz

  • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om cøliaki!