Informasjon

Hvordan påvises cøliaki?

Blodprøver kan ofte påvise antistoffer som slår ut ved cøliaki, men den sikreste testen er en biopsi - en vevsprøve fra tynntarmsslimhinnen, hvor man i mikroskopet kan se de typiske forandringene i slimhinnen.

Hopp til innhold

Cøliaki er en tilstand der tarmtottene i tynntarmen ødelegges på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på stoffet gluten, som finnes i mange melsorter.

Typiske symptomer er løse og hyppige avføringer. Det er påfallende store mengder avføring som tømmer seg, og den er gråhvit og illeluktende. Det kan være magesmerter, luftplager, vekttap og slapphet. Barn som lider av cøliaki, kan ha redusert vekst og være i dårlig form. Tilstanden kan også gi vage og lite uttalte symptomer.

Den undersøkelsen som med høyest sikkert kan fastslå om du har cøliaki, er en vevsprøve (biopsi) fra tynntarmsslimhinnen. Ved mikroskopi av denne prøven vil man se at tarmtottene i slimhinnen er avflatet. Men også blodprøver, blant annet tester på ulike antistoffer, er sentrale i utredningen og oppfølgingen av cøliaki.

Når oppdages sykdommen?

Det er to alderstopper for påvisning av cøliaki. Den første er i spedbarnsalderen etter introduksjon av gluten i kosten. Den andre, og største toppen, er i 30-40 årsalderen. Den vanligste alderen for når diagnosen stilles, er ved 40 år. Likevel kan diagnosen stilles i alle aldre.

Muligheten for å utvikle cøliaki er til stede allerede fra fødselen. Det foreligger en genetisk faktor som kan påvises ved funn av vevstypene HLA-DQ2 eller -DQ8 i blodet. Symptomer opptrer likevel tidligst når spedbarnet får tilført glutenholdig mat. Det er derfor ikke riktig å si at en person er "født med cøliaki". Noen barn blir hurtig og alvorlig syke, andre barn utvikler symptomer gradvis over måneder eller år. Andre igjen har få eller ingen åpenbare plager i barneårene, men utvikler tegn på cøliaki i voksen alder. Enkelte kan forbli så godt som symptomfri hele livet, men likevel ha skadet tarm. Mange får som nevnt stilt diagnosen i voksen alder (30-60 år gamle).