Informasjon

Forstoppelse hos barn

Det er ikke uvanlig at barn får forstoppelse. Vanlig behandling er avføringsmidler, og gode råd når det gjelder toalettvaner.

Hva er forstoppelse?

Det er store forskjeller når det gjelder hvor ofte barn har avføring. Enkelte kan gå flere ganger daglig på do, andre en gang i uken. Det å ha avføring svært ofte eller veldig sjelden, kan være tegn på forstoppelse. Det er ikke uvanlig at forstoppelse er forbundet med at barnet "bæsjer seg ut" (enkoprese).

Forstoppelse defineres som avføring to eller færre ganger per uke, kombinert med at avføringen er tørr og hard, er vanskelig å få ut. Det er også vanlig med magesmerter, og smerter ved avføring.

Til tross for at barnet egentlig er forstoppet, er det mange som er ofte på toalettet, men tømmer kun små mengder, og ganske mange lekker også litt avføring. 

Langvarig forstoppelse er ganske vanlig. Hyppigst ses dette hos barn i 2-4 års alderen. Forekomsten av forstoppelse og lekkasje er også høyest i 2-4 års alderen. Lekkasje (enkoprese) rapporteres hos 35 prosent av jentene og 55 prosent av guttene med forstoppelse. 

Opptil en tredjedel i alderen 6-12 år rapporterer å ha opplevd forstoppelse. 

Forstoppelse er hos de fleste en svært plagsom tilstand som kan føre til betydelige plager og redusert livskvalitet. 

Neste side