Informasjon

Forstoppelse hos barn

Det er ikke uvanlig at barn får forstoppelse. Vanlig behandling er avføringsmidler, og gode råd når det gjelder kost- og toalettvaner.

Hva er forstoppelse?

Det er store forskjeller når det gjelder hvor ofte barn har avføring. Enkelte kan gå flere ganger daglig på do, andre en gang i uken. Det å ha avføring svært ofte eller veldig sjelden, kan være tegn på forstoppelse. Det er ikke uvanlig at forstoppelse er forbundet med at barnet "bæsjer seg ut" (enkoprese).

Forstoppelse defineres som treg, hard eller sjelden avføring. Men til tross for at barnet egentlig er forstoppet, kan det gå ofte på toalettet for å ha avføring. Det kan da være at det kommer bare små mengder hver gang og at tømmingen er ufullstendig.

Tilstanden er ikke uvanlig. Hyppigst opptrer forstoppelse hos barn i 2-4 års alderen. Forekomsten av forstoppelse og lekkasje er også høyest i 2-4 års alderen. Lekkasje (enkoprese) rapporteres hos 35 prosent av jentene og 55 prosent av guttene med forstoppelse. Ved 10-årsalderen har fortsatt cirka 1,6 prosent noe enkoprese.

Opptil en tredjedel i alderen 6-12 år rapporterer å ha opplevd forstoppelse. 

Neste side