Informasjon

Forstoppelse hos spedbarn

Temaside om Korona

Tarmtømninger etter introduksjon av fast føde

Når et spedbarn starter med annen føde i tillegg til melk, vil hyppigheten av tarmtømninger samt konsistens og utseende avhenge av hvilken mat barnet spiser. Spedbarnets avføring vil begynne å se ut som vanlig avføring både i konsistens og lukt.

Når barnet begynner å spise fast føde, vil avføringsmønsteret endre seg. Barnet vil ha tarmtømninger flere ganger om dagen, eller så det kan gå så mye som to til tre dager mellom tømningene. På dette tidspunktet kan noen barn få en lett forstoppelse. Det er fordi tarmen må bli vant med den nye sammensetningen av føden og fordi sammensetningen av bakterier i tarmen endrer seg.

Forrige side Neste side