Informasjon

Forstoppelse hos spedbarn

Temaside om Korona

Enn om forstoppelsen fortsetter?

Hvis overnevnte råd ikke hjelper barnet ditt, bør du søke lege. Kanskje kan det da være aktuelt å gi et mildt avføringsmiddel for en periode.

Forrige side