Informasjon

Svelget fremmedlegeme

Et nedsvelget fremmedlegeme er et mulig alvorlig problem som opptrer hyppigst blant barn fra seks måneder til tre år.

Bakgrunn

Spedbarn og småbarn putter de fleste små ting i munnen for å undersøke dem nærmere. Mynter er en av de vanligste gjenstander som barn svelger. Større barn og voksne kan ved uhell blant annet få i seg deler av leker, mynter og kylling-/fiskeben.

Vanligvis vil et fremmedlegeme passere gjennom fordøyelseskanalen uten å skape problem, men noen fremmedlegemer kan bli hengende fast i spiserøret - enda sjeldnere oppstår problemer lengre nede i magetarmkanalen. Amerikanske tall forteller at alvorlige problemer oppstår hos færre enn én prosent av alle barn som har svelget et fremmedlegeme. Det er anslått at 40 prosent av episoder med nedsvelget fremmedlegeme blant barn skjer uten at noen oppdager de. Halvparten av barn med bekreftet nedsvelget fremmedlegeme er uten symptomer.

Et fremmedlegeme som passerer gjennom magetarmkanalen, vil i rekkefølge passere følgende organer: Svelg, spiserør, magesekk, tolvfingertarm, tynntarm, tykktarm og endetarm, hvor det potensielt også kan forårsake skade.

Dersom man mistenker at barnet har svelget et flatt og rundt batteri ("knappebatteri", til bruk i klokker, kalkulatorer, høreapparater o.l.), er det svært viktig at barnet kommer til lege umiddelbart, da slike batterier raskt kan gi brannskade forårsaket av elektrisk strøm samt direkte etsende effekt.

Oversigt abdominalorganer

Symptomer

Fremmedlegemer som har passert spiserøret, gir vanligvis ikke symptomer. Barn med fremmedlegeme som har festet seg i spiserøret, kan være uten symptomer, eller de kan ha symptomer som varierer fra brekninger til pustevansker med hvesing til generell irritabilitet og endret atferd.

Ved kontakt med legen er det viktig med informasjon om fremmedlegemet (størrelse, form, hva) og hvordan barnet har det (magesmerter, pustebesvær, irritabilitet).

Diagnosen

Røntgen, eventuelt CT, er som regel den første undersøkelsen som blir gjort. 65 prosent av fremmedlegemene kan ses på røntgen/CT. Med MR er det mulig å se fremmedlegemer av tre, plastikk, glass, fiske- og kyllingben som ikke ses på røntgenbilder og CT.

Alle barn som mistenkes å ha svelget et fremmedlegeme, bør få tatt røntgenbilde av hals, bryst og øvre del av buken.

Behandling

Dersom fremmedlegemet er synlig i svelget, kan legen forsøke å fjerne det med en pinsett e.l. etter bruk av bedøvelses-spray.

Skarpe eller lange gjenstander (> 5 cm), flate batterier, bly eller flere små magneter må alltid fjernes om de er i magesekken eller spiserøret på grunn av stor komplikasjonsrisiko. Gjenstandene fjernes ved hjelp av endoskop eller ved kirurgi. Andre gjenstander som ikke er skarpe, etsende eller strømproduserede, eksempelvis mynter, kan observeres 12–24 timer om lokalisert i spiserøret dersom de ikke gir symptomer.

Dersom fremmedlegemet har passert magesekken og befinner seg i tarmen, kan man i noen tilfeller (batteri, magneter, lange gjenstander) følge nøye med med gjentatte røntgenbilder det neste døgnet. Operasjon må vurderes ved tegn på komplikasjoner fra fremmedlegemet (obstruksjon, inflammasjon eller perforasjon), eller dersom gjenstanden er skarp og spiss.

Små, stumpe objekter og asymptomatiske objekter utenfor rekkevidde av endoskop bør observeres. De fleste objekter vil passere i løpet av 4-6 dager, men noen ganger kan det ta opptil 4 uker. Objekter som kan ses ved røntgen, bør følges med ukentlige røntgenbilder, og foreldrene bør instrueres om å følge med om objektet passerer ut med avføringen. Stumpe objekter i tarmen som forblir på samme lokalisasjon i mer enn én uke, bør vurderes for operasjon.

Forløp

Vanligvis vil et fremmedlegeme passere gjennom fordøyelseskanalen uten å skape problem. Kun i ett av 10 henviste tilfeller vil endoskopisk fjerning være nødvendig og i ett av 100 tilfeller kreves kirurgi. Selv om komplikasjoner ikke ses hyppig, kan de være svært alvorlige dersom de først oppstår.

Mulige komplikasjoner

Komplikasjoner er sjeldne. Dog i få, men alvorlige tilfeller, kan fremmedlegemet stikke eller etse hull på spiserør eller tarm (perforasjon), noe som er en livstruende tilstand. Fremmedlegemer som blir stående fast i spiserøret over lengre tid, kan gi mistrivsel hos barnet, medføre gjentatte lungebetennelser og gi varige skader på spiserøret.

Tilstopping av tarmen med et fremmedlegeme (obstruksjon) gir oppblåst mage, smerte og ømhet. Magneter som ligger forskjellige steder i tarmen, kan medføre at tarm trekkes mot hverandre og kan gi trykkskader, blødning og hull, eller fistler. Batterier kan gi elektrisk skade lokalt i spiserøret og i tarm, og de kan føre til at det oppstår hull i tarmveggen eller at vev dør.

Vil du vite mer?

  • Endoskopi
  • Svelget fremmedlegeme - for helsepersonell