Informasjon

Gastroøsofageal reflukssykdom hos barn

Gastroøsofageal refluks betyr at det kommer magesyre fra magesekken opp i spiserøret. Dette skjer hos alle mennesker, men det betegnes sykdom når det medfører betydelige plager eller dersom spiserøret skades.

Brystbrann oppstår ved at magesyre (saltsyre) fra magesekken (gaster) kommer opp i spiserøret (øsofagus), det vil si at syren forflytter seg motsatt "fartsretningen". Det at magesyre på denne måten strømmer "bakover/oppover" i fordøyelseskanalen betegnes på fagspråket som refluks. Det finnes mange navn på denne tilstanden. Gastroøsofageal reflukssykdom, GØRS, er den medisinske termen på denne lidelsen. Noen kaller det bare reflukssykdom. Ved reflukssykdom kan det foreligge betennelsesforandringer i slimhinnen i nedre del av spiserøret, øsofagitt, men slimhinnen kan også være helt normal ved undersøkelse.

Episoder med refluks er svært vanlig og normalt hos nyfødte og kan opptre flere ganger om dagen, vanligvis etter inntak av føde. Reflukssykdom hos barn foreligger hvis plagene er hyppige og vedvarende, eller dersom det påvises syrerelaterte skader i spiserøret eller manglende tilvekst av barnet.

Plagsom refluks forekommer hos 5-10 prosent av den voksne befolkningen. De fleste av disse har ikke synlig betennelse i spiserøret. Hos spedbarn rapporteres det om symptomer forenlig med gastroøsofageal refluks hos hele 60 prosent av barn ved 6 mnd alder, for deretter raskt å avta til 20 prosent ved 7 mnd alder. Andre studier finner topp på 40 prosent mellom 3 og 4 mnd alder. Ved ett års alder er 90-95 prosent uten symptomer.

Årsak

magesekken

Årsaken til gastroøsofageal refluks er først og fremst en slapp eller ukoordinert lukkemuskel i overgangen mellom magesekk og spiserør. Når magesekken tømmer innhold over i tarmen, skal den nedre lukkemuskelen til spiserøret lukkes. Dersom den ikke gjør det tilfredsstillende, medfører det unormal lekkasje av syre fra magesekken til spiserøret. Slimhinnen i spiserøret er ikke laget for å tåle større mengder syre, noe som resulterer i en sviende og brennende fornemmelse nederst i brystet/øverst i magen. 

Hos spedbarn bidrar flere forhold til tilstanden, men en umoden eller svekket nedre lukkemuskel i spiserøret spiller en betydelig rolle i sykdomsprosessen. Andre faktorer er spiserørsbrokk (hiatus hernie) og forstyrrelser i spiserørets bevegelser for å frakte føden over i magesekken (dysmotilitet). Fortidlig fødte barn og barn med alvorlige nevrologiske utviklingsforstyrrelser er særlig i risiko for tilstanden.

Gulping er normalt i spedbarnsalderen. Avtakende gulping har sammenheng med den anatomiske utviklingen av spiserør og magesekk, samt modning av kontrollen over spiserørets nedre lukkemuskel. Det diskuteres hvorvidt ledsagende luftveissymptomer kommer som en følge av refluks, eller om refluks er sekundært til for eksempel astma. Forskning viser imidlertid ingen sammenheng mellom kronisk hoste hos barn og gastrøsofageal refluks.

Neste side