Informasjon

Tilbakevendende magesmerter hos barn

Magesmerter er et av de vanligste symptomene barn opplever. Hos mange barn skyldes det forstyrrelser i fordøyelsessystemets funksjon og bare unntaksvis kroppslig sykdom.

Tilbakevendende magesmerter defineres som smerte som har forekommet minst 4 ganger i løpet av en 2-måneders periode, og som forstyrrer barnets normale aktiviteter. Ubehaget kan være forårsaket av ulike psykiske eller kroppslige tilstander.

En viktig oppgave for legen hos barn med gjentatte episoder med magesmerter er å utelukke kroppslig (somatisk) sykdom. Når legen har utelukket en underliggende sykdom som forårsaker smerten, brukes ofe betegnelsen funksjonelle magesmerter.

Hva er tilbakevendende magesmerter?

Det er en tilstand med forstyrret funksjon i fordøyelseskanalen. Tilstanden skyldes mest sannsynlig at barnet er ekstra følsomt for normale ubehag, eller at noen har mer ømfintlig mage enn andre. En alternativ og beskrivende betegnelse kan være "stressmagepine". En slik diagnose skal ikke oppfattes som at barnet er nervøst.

Magesmerter er et av de vanligste symptomer som barn opplever. Smertene er ofte forbigående og medfører bare unntaksvis legekontakt. Vi regner med at ti til femten av hundre barn og ungdom plages med tilbakevendende magesmerter. Tilstanden er noe hyppigere blant tenåringsjenter, sammenlignet med gutter.

Årsak

Hos kun fem til ti prosent av barn med tilbakevendende magesmerter er forklaringen en sykdom som kan påvises. Forstoppelse er den hyppigste fysiske årsaken. Det er viktig å utelukke sykdommer i urinveiene, som for eksempel urinveisinfeksjon, og kronisk betennelsessykdom i tarmen. I sjeldne tilfeller kan barn få magesår.

Hos mange er det en sammenheng mellom mageplagene og forhold/hendelser i hverdagen. Stress, skuffelser, spenning, glede, vanskeligheter i hjemmet, skolestart, skoleprøver er eksempler på utløsende faktorer. Hos noen fører slike vanlige belastninger til hodepine, hos noen gir det magesmerter, mens andre får ingen kroppslige plager ved den typen belastninger. 

Diagnostikk

Diagnosen er ofte lett å stille. Barnet opplever gjentatte episoder med magesmerter av varierende intensitet og varighet. Under smerteanfallet kan smerten være vedvarende eller komme som støt, økende eller avtakende, skarp eller vag. Det kan være ledsagende symptomer som kvalme, brekninger, diaré, forstoppelse, hodepine, blekhet, tretthet. Smerteanfall kan oppstå både på dag og natt, og de kan vare fra få minutter til noen timer. Noen barn har smerter nesten daglig, hos andre barn kan det gå uker mellom anfallene. Smerten er ofte vanskelig å plassere, men mange forteller at smerten sitter i navleområdet, og den er der enten barnet er i aktivitet eller i ro. Ofte foreligger en klar utløsende årsak i form av stress på en eller annen måte.

Ved legeundersøkelsen er det normale funn. Eventuelle blodprøver, urinprøve, avføringsprøve er alle normale. Det er svært sjelden behov for å gjøre mer inngående undersøkelser.

Behandling

Dersom legen finner en kroppslig sykdom, så må den selvfølgelig behandles. Hvis legen kan utelukke kroppslig sykdom, vil følgende gjelde:

Ta barnet på alvor. Ofte er det åpenbart for foreldrene at dette er en uskyldig tilstand som man ikke behøver å søke lege for. Andre ganger er det viktig både for barnet og foreldrene å oppsøke lege for vurdering. En grundig samtale med legen om mageplagene, en legeundersøkelse der legen kjenner på magen, kanskje noen enkle prøver, vil avkrefte at det foreligger en underliggende organisk sykdom. For de aller fleste er dette den eneste formen for behandling som er nødvendig. Medisiner har ingen plass i behandlingen av denne typen tilbakevendende magesmerter.

Noen kan oppleve lindring ved å bruke såkalte probiotika. Et probiotikum er et helseprodukt som inneholder levende organismer, vanligvis bakterier - særlig melkesyrebakterier. Det er ikke noen forskning som viser effekt av andre kostregulerende tiltak. 

Barnet bør leve mest mulig normalt og delta i alle de aktiviteter som er vanlige og ønskelige. Ikke gjør noe større nummer av smerteanfallene. Blir det for ille, kan barnet legge seg nedpå en stund.

Ta alltid kontakt med lege dersom plagene endres og appetitten blir dårlig, ved manglende vektøkning eller ved vekttap, ved unormal slapphet eller ved blod i avføringen. 

Prognose

De aller fleste barn vokser av seg disse mageplagene. Men noen kan også i voksen alder sjeneres av stadige magesmerter, en tilstand som da betegnes irritabel tarm.

Vil du vite mer?

  • Irritabel tarm
  • Residiverende magesmerter hos barn - for helsepersonell