Informasjon

Glutenfri kost

Gluten i matvarer

Norge følger EUs regelverk for merking av glutenholdig kornslag i mat. Ingredienser som inneholder gluten eller som er basert på et glutenholdig kornslag, må alltid deklareres, selv om mengden er liten. Produkter som inneholder maksimalt 100 mg gluten per kilo, merkes "Svært lavt gluteninnhold". Produkter som inneholder maksimalt 20 mg gluten per kilo, merkes "Glutenfritt". 

Varedeklarasjonen skal gi opplysning om matvaren inneholder glutenholdig korn eller mel. 

Det finnes i dag et stort utvalg av glutenfrie produkter i så godt som alle dagligvareforretninger. Mange spisesteder tilbyr glutenfri mat. Alle med cøliaki og/eller dermatitis herpetiformis har rett på grunnstønad til fordyret kosthold og bør henvende seg til NAV.

Forrige side Neste side