Informasjon

Hirschsprungs sykdom

Dette er en medfødt tilstand der en unormal nerveforsyning i nedre del av tykktarmen forårsaker store tømningsproblemer og der tykktarmen kan bli sterkt utvidet.

Hva er Hirschsprungs sykdom?

Normal tykktarm
Normal tykktarm

Hirschsprungs sykdom (HS) er en medfødt tilstand med unormal nerveforsyning av tarmen fra indre endetarmsåpning og i varierende utstrekning videre oppover i tykktarmen. Vanligst strekker defekten seg opp til endetarmen (rektum) eller til den nedadgående del av tykktarmen (colon sigmoideum), men defekten kan også strekke seg lengre oppover i tykktarmen (se tegning av tykktarmen). Nerveskaden kan gi krampe i muskulaturen i de skadete delene av tarmen, noe som kan føre til at tykktarmen klemmes av eller blokkeres. Det kan føre til forstoppelse, sterke magesmerter som følge av stans i tarmpassasjen (ileus) eller andre symptomer fra tarmkanalen. Sykdommen kalles også megakolon.

Tilstanden forekommer hos ca. 1 av 5000 levendefødte. Den er 3-4 ganger hyppigere hos gutter enn hos jenter. I 80% av tilfellene spiller arvelige faktorer inn. 10-15% av pasientene har Downs syndrom. Som oftest diagnostiseres tilstanden i nyfødtperioden på grunn av stans i tarmpassasjen. Hos større barn er forstoppelse hovedsymptom.

Årsaker

Tilstanden skyldes som sagt en svikt i nerveforsyningen til deler av tykktarmen, og i de fleste tilfeller skyldes det en arvelig faktor. Det partiet av tykktarmen som mangler nerveforsyning, er trangt, mens tykktarmen som befinner seg ovenfor det trange partiet, kan være betydelig utvidet (megakolon). Den utvidete delen av tykktarmen kan bli tynn og betent (enterokolitt), med diare, blødning og proteintap til følge.

I følge en undersøkelse fant forskerne at sykdommen var lokalisert til rektum alene hos 30%, rektosigmoidium hos 44% og i hele tykktarmen i 8% av tilfellene.

Diagnosen

Symptomer og tegn gir mistanke om sykdommen. Røntgen av tykktarmen kan vise typiske funn. Vevsprøve fra slimhinnen i endetarmen kan vise karakteristiske forandringer ved mikroskopisk undersøkelse.

Røntgen gjøres vanligvis før operasjon for å se hvor utbredt tarmdefekten er. Dette har betydning for valg av operasjonsmetode.

Behandling

Undersøkelse av endetarm og prostata

Målet med behandlingen er å fjerne den defekte delen av tarmen og dermed unngå livstruende komplikasjoner. I akuttfasen vil legens undersøkelse av endetarmen med en finger (rektaleksplorasjon), nesten alltid oppheve blokkeringen av tarmpassasjen (ileus) hos et barn med Hirschsprungs sykdom. Barnet trenger derfor vanligvis ikke akutt operasjon, men det kan fortrinnsvis opereres i en rolig fase, såkalt elektivt inngrep.

I ventetiden på operasjon styrer foreldrene behandlingen av forstoppelsen. Foreldrene rektaleksplorerer barnet minst to ganger daglig. Hos de aller fleste vil dette sikre tilfredsstillende tarmtømming. Hos større barn med langvarig forstoppelse vurderer man individuelt om barnet skal tømmes med daglig klyster noen måneder eller midlertidig få utlagt tarm ("pose på magen", kolostomi, stomi).

Tidligere ble disse barna operert på tradisjonell måte med å åpne bukhulen (laparotomi) og anlegge midlertidig stomi. Inngrepet ble utført som to operasjoner. I dag opereres stadig flere uten stomi kort tid etter at diagnosen er stilt, og studier viser at én operasjon gir like bra eller bedre resultater enn operasjon i flere seanser. Fordelen med avsluttet kirurgi i nyfødtperioden er at man unngår kolostomi og de komplikasjoner som er forbundet med stomi hos babyer.

Den foretrukne operasjonsmetoden i våre dager er laparoskopisk transanal prosedyre. Det innebærer at inngrepet foregår gjennom endetarmsåpningen. Metoden er trygg, gir minimalt med smerter, gir rask utskrivelse, tillater tidlig ernæring og har lav komplikasjonsrate.

Etter inngrepet er det vanligvis mindre smerter, det tar kortere tid før barnet kan begynne å spise normalt igjen, og det blir færre sammenvoksninger i bukhulen sammenliknet med et åpent inngrep. Hyppig avføring og noe utslett rundt endetarmen er vanlig den første tiden etter inngrepet, spesielt hos morsmelksernærte barn. Hyppige bleieskift og godt hudstell er derfor svært viktig.

I oppfølgingen må barnet komme til gjentatte utblokkinger av endetarmsåpningen for å unngå at den blir svært trang. Det er noe usikkerhet om hvor lenge og hvor ofte dette skal gjøres.

Prognose

Det viktigste for pasientene etter operasjon for Hirschsprungs sykdom er hvordan avføringsmønsteret blir i oppveksten og i voksen alder. Pasientene har betydelige problemer med både forstoppelse og avføringslekkasje (inkontinens) etter operasjon, uavhengig av metode og i hvilken alder de er operert. Med dagens kunnskap ser det ikke ut til at valg av operasjonsmetode har noen avgjørende betydning for lekkasjeproblemene. Det er imidlertid viktig at disse barna følges over lang tid for å få sikker kunnskap om hvordan tarmfunksjonen blir i både barne- og voksenalder etter slike inngrep.

Vil du vite mer?