Informasjon

Operasjon for lyskebrokk hos barn

Lyskebrokk hos barn behandles med operasjon. Uten behandling er det risiko for såkalt inneklemt brokk, som krever akutt innleggelse og operasjon.

Hva er lyskebrokk?

Inguinalhernie 2

Hos barn er brokksekken en medfødt åpenstående kanal fra magehulen ut til lysken. Brokket fremtrer som en kul når barnet står oppreist, hoster eller presser ut magen. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager.

Et lyskebrokk kan inneholde tarmslynger. Dersom tarmslyngene blir inneklemt i brokket, og ikke lar ser seg dytte på plass til bukhulen, kalles det et "inneklemt brokk". Dette er en tilstand med kraftige smerter og ømhet som krever snarlig operasjon. Innklemmingen innebærer at blodforsyningen til tarmslyngen som befinner seg inne i brokket, blir avstengt. Dersom man ikke raskt får løst opp denne avklemmingen, vil denne delen av tarmen dø, noe som kan gi alvorlige komplikasjoner med bukhinnebetennelse.

Lyskebrokk er ti ganger hyppigere blant gutter enn blant jenter. Brokket befinner seg i den kanalen som testikkelen vandrer gjennom fra buken til pungen i fosterstadiet, og som hos disse barna ikke er lukket.

Animasjon av lyskebrokk

Behandling

Formålet med brokkbehandlingen er å hindre eller forebygge innklemming av brokkinnholdet. Brokk hos barn og unge skal alltid opereres, og helst så tidlig som mulig etter at brokket er påvist, dvs. innen uker til få måneder.

Operasjon

Små brokk som har vart i kort tid, krever vanligvis ikke annen behandling enn at brokksekken fjernes og sys igjen. Operasjonen foregår vanligvis med barnet i narkose.

Hos barn er åpen kirurgi behandlingsmetoden i Norge. Det er mulig å gjøre brokkoperasjon med en laparoskopisk metode (kikkhullskirurgi), men dette gjøres vanligvis ikke på barn. 

Inngrepet varer i ca. 30-40 minutter og utføres i de fleste tilfeller som dagkirurgi.

Etter operasjonen

Et mindre inngrep kan utføres poliklinisk, i så fall kan barnet dra hjem etter noen timer. I andre tilfeller utskrives barnet fra sykehuset samme dag eller dagen etter operasjonen. Pasientens alder er avgjørende. Eldre barn kan gjennomgående reise hjem tidligere enn yngre fordi risikoen for senvirkninger av narkosen er mindre. Eldre barn kan begynne på skolen i løpet av noen dager, men barnet må unngå større fysiske belastninger de første 1-2 ukene. Barn under 5 år kommer seg raskt, og er vanligvis i normal aktivitet innen 24-48 timer.

De første dagene etter inngrepet trenger barnet moderat sterke smertestillende midler. Etter hvert avtar smertene, men barnet kan kjenne ubehag i flere uker.

Bandasjeskift

Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen de tre føreste dagene dersom den er tørr. All fuktig bandasje skiftes til tørt og rent de første 10 dagene. Barnet kan dusje etter 3 dager, men det kan ikke bade før såret har grodd. Dusj med bandasjen på. Ta av den bløte bandasjen. La såret lufttørke og legg på tørr bandasje. Bandasjer kan kjøpes på apoteket.

Husk alltid å være ren på hendene når du er i kontakt med såret!

Kontroll

Ofte er det ikke påkrevd med annen kontroll enn telefonisk kontakt, men noen barnekirurger foretrekker å se barnet etter noen få uker. Prognosen er god, og de aller fleste blir helt kvitt sitt problem.

Vil du vite mer?