Informasjon

Operasjon for lyskebrokk hos barn

Brokk hos småbarn skal alltid opereres fordi det er en risiko for at brokket kan bli inneklemt. I de fleste tilfeller utføres inngrepet som dagkirurgi.

Et lyskebrokk kan inneholde tarmslynger. Dersom tarmslyngene blir inneklemt i brokket, og de ikke lar ser seg dytte på plass til bukhulen, kalles det et "inneklemt brokk".

Hva er lyskebrokk?

Inguinalhernie 2

Hos barn er brokksekken en medfødt åpenstående kanal ut i retning lysken. Brokket fremtrer som en kul når barnet står oppreist, hoster eller presser ut magen. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager.

Et lyskebrokk kan inneholde tarmslynger. Dersom tarmslyngene blir inneklemt i brokket, og de ikke lar ser seg dytte på plass til bukhulen, kalles det et "inneklemt brokk". Dette er en tilstand med kraftige smerter og ømhet som krever snarlig operasjon.

Lyskebrokk er ti ganger hyppigere blant gutter enn blant jenter. Brokket befinner seg i den kanalen som testikkelen vandrer gjennom fra buken til pungen i fosterstadiet, og som hos disse barna ikke er lukket.

Behandling

Formålet med brokkbehandlingen er å hindre eller forebygge innklemming av brokkinnholdet. Brokk hos barn og unge skal alltid opereres, og helst så tidlig som mulig etter at brokket er påvist, dvs. innen uker til få måneder.

Operasjon

Små brokk som har vart i kort tid, krever vanligvis ikke annen behandling enn at brokksekken fjernes og sys igjen. Operasjonen foregår vanligvis med barnet i narkose.

Hos barn er åpen kirurgi behandlingsmetoden i Norge. Det er mulig å gjøre brokkoperasjon med en laparoskopisk metode (kikkhullskirurgi), men dette gjøres ikke på barn i Norge. Laparoskopisk metode er svært omdiskutert fordi det ikke byr på noen fordeler, men derimot øker faren for komplikasjoner.

Inngrepet varer i ca. 30-40 minutter og utføres i de fleste tilfeller som dagkirurgi.

Etter operasjonen

Et mindre inngrep kan utføres poliklinisk, i så fall kan barnet dra hjem etter noen timer. I andre tilfeller utskrives barnet fra sykehuset samme dag eller dagen etter operasjonen. Pasientens alder er avgjørende. Eldre barn kan gjennomgående reise hjem tidligere enn yngre fordi risikoen for senvirkninger av narkosen er mindre. Eldre barn kan begynne på skolen i løpet av noen dager, men barnet må unngå større fysiske belastninger de første 1-2 ukene. Barn under 5 år tilfriskner svært fort og er vanligvis i normal aktivitet innen 24-48 timer.

De første dagene etter inngrepet trenger barnet moderat sterke smertestillende midler. Etter hvert avtar smertene, men barnet kan kjenne ubehag i flere uker.

Bandasjeskift

Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen de tre føreste dagene dersom den er tørr. All fuktig bandasje skiftes til tørt og rent de første 10 dagene. Barnet kan dusje etter 3 dager, men det kan ikke bade før såret har grodd. Dusj med bandasjen på. Ta av den bløte bandasjen. La såret lufttørke og legg på tørr bandasje. Bandasjer kan kjøpes på apoteket.

Husk alltid å være ren på hendene når du er i kontakt med såret!

Kontroll

Ofte er det ikke påkrevd med annen kontroll enn telefonisk kontakt, men noen barnekirurger foretrekker å se barnet etter noen få uker. Prognosen er utmerket, og de aller fleste blir helt kvitt sitt problem.

Vil du vite mer?