Informasjon

Matvareintoleranse og matvareallergi

Matvareintoleranse er en unormal reaksjon på inntak av en eller flere matvarer, mens matvareallergi er en allergisk reaksjon på noe man ikke tåler.

Hva er matvareintoleranse?

Matvareintoleranse er en unormal reaksjon på inntak av en eller flere matvarer. Symptomer kan opptre i øyne, nese, lunge, hud og fordøyelseskanalen. Reaksjonene fra fordøyelseskanalen kan komme fra munnen, magen eller tarmen, i form av kvalme, oppkast, diaré, oppblåsthet eller magesmerter. Symptomene inntrer fra minutter til flere timer etter inntak av mat, og de kan vare i 1-3 døgn. Hvis det er en matvare som inntas daglig, kan det gi vedvarende symptomer.

Barn kan ofte reagere med mistrivsel og dårlig matlyst. Andre symptomer kan være tungpust, rennende nese, kløende øyne og hudutslett.

Neste side