Informasjon

Matvareintoleranse og matvareallergi

Temaside om Korona

Hva skiller matvareallergi fra matvareintoleranse?

Reaksjoner som ikke involverer immunsystemet, defineres som matvareintoleranser, mens reaksjoner som involverer immunsystemet, defineres som matvareallergi. Matvareallergi deles igjen inn i såkalt IgE-utløste og ikke-IgE-utløste reaksjoner. IgE er forkortelse for immunglobulin E. Den IgE-medierte matvareallergien utløser klassiske, allergiske straksreaksjoner fra munnhule, svelg og magetarmkanalen, lutfveiene og/eller huden, eventuelt allergisk sjokk (anafylaksi).

Selv om det teoretisk er en klar forskjell på allergi og intoleranse, så er det i praksis ofte vanskelig å skille mellom dem. Hovedforskjellen ligger i at matvareallergi gjennomgående gir akutte, raskt oppståtte plager, mens matvareintoleranse gir langsommere og mindre dramatisk utvikling av reaksjoner.

Forrige side Neste side