Informasjon

Matvareintoleranse og matvareallergi

Temaside om Korona

Symptomer og tegn

Ofte foreligger en familiehistorie på allergi. Både barn og voksne kan ha luftveissymptomer, nese- og øyeplager, rødflammet hud og utslett i sammenheng med og uavhengig av mat. Hos barn er diaré, oppkast, kolikk, kvalme, vekttap og mistrivsel vanlige tegn på matvareintoleranse. Ved matvareallergi rapporteres det i mer enn 90 prosent av tilfellene om samtidige symptomer fra flere organsystemer - dvs. at symptomer bare fra ett organsystem (f.eks. fordøyelseskanalen) taler mot matvareallergi. Også hos voksne regnes diaré, kolikk, oppblåsthet, økt trettbarhet og psykiske reaksjoner som de vanligste.

Oralt allergisyndrom (OAS) er en lokal reaksjon i munnhulen. Hos mer enn 50 prosent av pollenallergiske pasienter kan det opptre reaksjon på pollenkryssreagerende nøtter, frukter og/eller grønnsaker. Kryssreaksjon til matvarer som banan, kiwi, avocado ses også hos latexallergiske pasienter. Symptomene er kløe, hevelse og irritasjon i munnhule og svelg.

Symptomene inntrer fra minutter til flere timer eller dager etter inntatt mat med diaré, magesmerter og oppblåsthet. Symptomvarighet er vanligvis 1-3 døgn. Du føler deg samtidig slapp, utilpass og "fraværende". Matvaren du reagerer på, kan inntas daglig, og den vil da gi kontinuerlige symptomer. Sjelden ses straksreaksjoner med kvalme, oppkast og rødflamming av huden (matvareallergi). Aktuelle matvarer er melk, egg, fisk, hvete, nøtter, sitrus, jordbær, skalldyr samt sjeldnere tilsetningsstoffer som benzoater og salicylater. De fleste pasienter er sensibilisert overfor færre enn tre fødeemner.

Ved IgE-utløst matvareallergi kan det oppstå allergiske straksreaksjoner fra et eller flere organsystemer, og anfallene kan noen ganger være livstruende. Debutsymptomene er som ved OAS (se ovenfor) og etterfølges oftest av symptomer fra magetarmkanalen, fra luftveiene og/eller fra huden, og eventuell allergisk straksreaksjon (anafylaksi). Peanøtter, nøtter og skalldyr er de matslagene som oftest fører til anafylaksi. I en amerikansk studie fant man at 33 prosent av de anafylaktiske tilfellene skyldtes matvarer, mens legemidler utgjorde 13 prosent og insektstikk 14 prosent.

Forrige side Neste side