Informasjon

Matvareintoleranse og matvareallergi

Temaside om Korona

Diagnostikk

Du kan i mange tilfeller selv ha merket at plagene kommer i forbindelse med inntak av spesielle matvarer. Tenk derfor grundig gjennom plagene dine og fyll ut sjekklisten (for barn eller voksen). Det kan også være nyttig om du over en 14 dagers periode fører dagbok over kosthold og mageplager og bringer den med deg til legen.

Blodprøver og allergitest på huden er sjelden til god hjelp når en skal stille diagnosen. Den beste testen går ut på å fjerne den mistenkte matvaren fra kostholdet en periode (eliminasjon) og deretter begynne å spise den igjen (provokasjon). Man kan så vurdere om plagene hadde tilknytning til inntak av denne spesielle maten. Dette kan gjøres i form av et eksperiment utført i samarbeid med legen din eller hos spesialist på sykehuset.

Hudprikktest anbefales til å skille pasienter med allergisk reaksjon fra de med intoleranse, men også disse testene er usikre, særlig hos voksne. En negativ hudprikktest taler imidlertid sterkt imot at du har allergi.

Forrige side Neste side