Informasjon

Matvareintoleranse og matvareallergi

Temaside om Korona

Behandling

For å forebygge allergi hos barn anbefales det at barnet ammes. Fast føde og potensielt allergene matvarer kan introduseres i små mengder fra 4 måneders alder, ideelt sett mens barnet fortsatt ammes. Det gjøres ny og spennende forskning når det gjelder tidlig introduksjon av allergene matvarer hos barn med høy risiko for matvareallergi. Denne forskningen antyder at man kanskje skal introdusere mat tidlig fremfor å unngå introduksjon (f.eks. ekstrakt fra peanøtt).

Dersom intoleranse for en matvare foreligger, skal symptomene forsvinne når matvaren fjernes fra kosten. For enkelte pasienter vil det i tillegg til kostendring være aktuelt med medikamenter. Siden diagnosen i mange tilfeller baserer seg på sykehistorien og generelle funn, er det et betydelig antall pasienter som pålegges en unødvendig begrensning i kosten (ideelt sett bør det gjøres provokasjonstest).

Medikamenter brukes lite i forhold til diett. Nyere allergiforebyggende medikamenter (annengenerasjons antihistaminer) kan være nyttig hos pasienter med symptomer fra andre organer. Såkalte H2-blokkere kan forsøkes 30-45 minutter før inntak av føde som gir ubehag i øvre del av magen. Kortison kan brukes en sjelden gang, spesielt for å bryte en ond sirkel når dietten ikke har vært korrekt. Slike midler bør kun brukes i en kort periode. Adrenalin til selvinjeksjon bør være lett tilgjengelig for pasienter som har hatt større og alvorlige allergiske anfall (EpiPen eller EpiPen Jr.).

Forrige side Neste side