Informasjon, tilstand

Tarminvaginasjon

Tarminvaginasjon betyr at en del av tarmen vrenges inn i tarmavsnittet nedenfor. Dette er en tilstand som rammer barn, oftest i alderen mellom tre måneder og to år, men den forekommer helt opp til 6 års alder.

Hva er tarminvaginasjon?

Invaginasjon av tarm
Invaginasjon av tarm

Tarminvaginasjon betyr at en del av tarmen vrenges inn i tarmavsnittet nedenfor. Tarmens normale bevegelser vil prøve å skyve dens innhold nedover, noe som fører til at mer og mer av den invaginerte tarmen vil vrenges inn i neste tarmsegment. Når tarmen vrenges på denne måten, vil blodtilførselen til det vrengte tarmavsnittet kunne klemmes av slik at denne delen av tarmen mister blodforsyningen - noe som kan utvikle seg til en livstruende tilstand. I 90 prosent av tilfellene er det siste del av tynntarmen som vrenges inn i første del av tykktarmen - i ileocøkaldelen av tarmen.

Symptomer

Dette er en tilstand som rammer barn, oftest i alderen mellom 3 måneder og 2 år, men den forekommer helt opp til 6 års alder. Det typiske sykdomsforløpet kjennetegnes av at barnet får plutselige magesmerter og skriketokter. Smertene kommer typisk i anfall atskilt av smertefrie perioder på noen minutter. Brekninger er vanlige, i tillegg til at det kommer blod og slim i avføringen. Høy feber kan også forekomme ved tarminvaginasjon. Hos de minste barna kan dårlig allmenntilstand og redusert bevissthet være de dominerende symptomene.

Årsaker

Årsaken til denne tilstanden er ukjent i 75 prosent av tilfellene. I de tilfeller legene finner en årsak, er forklaringen oftest en Meckels divertikkel. I noen tilfeller kommer sykdommen i perioden etter at barnet har hatt en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier i tarmen, det vil si etter en diarésykdom. En sjelden gang kan tilstanden skyldes en skade eller annen sykdom i tarmen slik som polypper, hovne lymfeknuter eller lignende.

Behandling

Tarminvaginasjon er en alvorlig tilstand som må korrigeres snarest. Det er derfor viktig med tidligst mulig behandling på sykehus. Ved mistanke om denne tilstanden, blir barnet innlagt sykehus som øyeblikkelig hjelp. På sykehuset vil det bli gjort ultralyd av tarmen. Denne undersøkelsen vil kunne bekrefte om invaginasjon er årsaken til barnets plager.

Invaginasjonen behandles vanligvis med å sprøyte luft, saltvann eller klyster opp gjennom endetarmen. Dette vil i de fleste tilfellene presse det invaginerte tarmavsnittet tilbake til sin naturlige plass. Hvis denne behandlingen ikke fører fram, må barnet opereres. Hvis tilstanden har pågått lenge, kan deler av tarmen ha tatt skade. I slike tilfeller må avsnitt av tarmen fjernes ved operasjon.

Prognose

Uten behandling er tarminvaginasjon en livstruende tilstand, på samme måte som blindtarmsbetennelse er farlig uten behandling. Med tidlig og riktig behandling er utsiktene gode, og en tilheling uten komplikasjoner eller varige skader er det normale. Ca. 10 prosent kan oppleve en ny episode med tarminvaginasjon senere.

Vil du vite mer?

  • Invaginasjon - for helsepersonell