Informasjon

Cerebral parese (CP)

Symptomer

Spesielt det første leveåret kan det være vanskelig å avgjøre om barnet er normalt eller om det foreligger hjerneskade. En rekke trekk kan gi mistanke om tilstanden: Forsinket utvikling, sen oppnåelse av milepæler (snu seg, sitte, gå o.l.), ulik utvikling av de to kroppshalvdelene, uvanlig slapp muskulatur, eller uvanlig stram muskulatur. Noen får suge-svelge-problemer som gir sikling, manglende døgnrytme, manglende interesse for lyder og synsinntrykk. 

Symptomene av cerebral parese varierer fra individ til individ. Milde tilfeller gir bare ørsmå endringer av bevegelser eller muskelkontroll. De hardest rammede kan helt mangle kontroll over bevegelser. 

Hvilket bilde tilstanden gir, er også avhengig av hvilken del av hjernen som er skadet. Ett eller flere av disse symptomene er vanlige:

  • Stramme muskler og muskelspasmer (muskelstramninger)
  • Ufrivillige bevegelser
  • Problemer med de grovmotoriske ferdighetene (f.eks. å gå og springe)
  • Problemer med finmotorikk (f.eks. å skrive og snakke)
  • Unormal oppfattelse og bearbeiding av sanseinntrykk
  • Problemer med romforståelse og øye-hånd koordinasjon
  • Innlæringsvansker og vansker med å sette i gang aktivitet på egen hånd kan vise seg tydeligere i skolealder

Avhengig av hjerneskadens omfang kan CP også være knyttet til andre problemer som epileptiske anfall og forsinket utvikling.

Skaden som er oppstått, endres ikke, men virkningene kan forandres. I dette ligger det at en kan trene seg opp til bedre kroppsbeherskelse, samtidig som for eksempel stramme muskler kan bli verre med økende alder.

Forrige side Neste side