Informasjon

Cerebral parese (CP)

Årsak

Alle former for skadelig påvirkning under den fasen hvor hjernen utvikler seg, kan forårsake CP. Skaden kan derfor oppstå enten under svangerskapet, under fødselen eller i løpet av de første to leveårene.

Under svangerskapet

 • Forhold som kan gi for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt, øker også sjansen for utvikling av cerebral parese:
  • Mer enn ett foster (tvillinger, trillinger)
  • Skadet morkake og dermed påvirkning av fosterveksten
  • Infeksjoner under svangerskapet
  • Dårlig ernæring under svangerskapet
  • Mor utsatt for giftstoffer under svangerskapet, dette omfatter også røyk og alkohol
  • Blod-uforliklighet mellom mor og barn
 • Kromosomfeil hos barnet
 • Arvelige defekter hos barnet
 • Tilfeldig oppståtte misdannelser i barnets hjerne

Under fødselen

 • Langvarige eller svært bråe fødsler kan forårsake skade
  • Dårlig oksygentilførsel til barnet under fødselen kan forårsake hjerneskade

I tidlig barndom

 • Infeksjoner som hjernehinnebetennelse eller andre, alvorlige infeksjoner i nyfødtperioden
 • Hjerneblødning
 • Hodeskader som følge av ulykker eller mishandling
 • Drukning
 • Forgiftning

Det har tidligere vært mye snakk om at svekket oksygentilførsel til barnet under fødselen var årsaken til CP. Forskning viser at årsakene er mer sammensatte enn som så. En vanskelig fødsel kan like gjerne være en følge av at barnet allerede har  skader. Mange CP-barn er født for tidlig, men også kvinner som gjennomgår et helt problemfritt svangerskap kan føde barn med CP.

Det er svært sjelden at en kan peke ut én faktor som en kan si var årsaken til utviklingen av cerebral parese. De fleste må dessverre innfinne seg med at dette er spørsmål en aldri kommer til å få et tilfredsstillende svar på.

Forrige side Neste side