Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall ved sterke utløsende faktorer eller påkjenninger. Personer med diagnosen epilepsi har imidlertid en lavere terskel for å få utløst anfallene og derfor en tendens til at de gjentar seg.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hva er epilepsi?

Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike typer anfall som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Det er vanlig å dele anfallene inn i generaliserte anfall som oppstår i begge hjernehalvdeler samtidig, og partielle anfall som oppstår i et begrenset område, men som kan bre seg ut til å omfatte hele hjernen.

Foruten de ulike anfallstypene så inndeles epilepsi hos barn også i det som betegnes epileptiske syndromer. Det betyr tilstander der en rekke symptomer og tegn forekommer samtidig, ikke bare anfallstypene. Et epileptisk syndrom inkluderer anfallstype(r), EEG-funn, hvor i hjernen anfallene utløses fra, anfallsprovoserende faktorer, alder ved debut, alvorlighetsgrad og kronisitet.

Blant 1000 barn vil 4-5 ha epilepsi her i Norge, og blant dem som har epilepsi, får 40% av dem sykdommen i barndommen.

epilepsi
Animasjon om epilepsi