Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Temaside om Korona

Årsak

Det er som oftest en rekke medvirkende årsaker til epilepsi, men særlig viktig er alderen når barnet først får sykdommen. Epileptiske anfall hos barn i sine første leveår er ofte knyttet til en medfødt skade i hjernen eller medfødte forstyrrelser i barnets stoffskifte. Epilepsi som først kommer senere i barndommen, er oftere knyttet til infeksjoner (for eksempel hjernehinnebetennelse), sykdommer som påvirker nervesystemet (ødeleggelse av hjernevev), hodeskader, hjernesvulster eller til arv. I de fleste tilfellene kan en likevel ikke si sikkert hva som er årsaken til at barnet fikk epilepsi.

Forrige side Neste side