Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Temaside om Korona

Utløsende faktorer

Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall ved sterke utløsende faktorer eller påkjenninger. Personer med diagnosen epilepsi har imidlertid en lavere terskel for å få utløst anfallene og derfor en tendens til at de gjentar seg.

Flere forhold kan øke risikoen for å få et epilepsianfall. Lite søvn, høy feber hos småbarn, lavt blodsukker, stress, rask pust (hyperventilering), visse forgiftninger, inntak av visse medisiner eller alkohol er noen av mulige anfallsutløsende faktorer.

Hos noen barn med epilepsi kan flimrende eller blinkende lys utløse anfall.

Dersom dosen av epilepsimedisin hos et barn med kjent epilepsi nettopp er redusert, eller det ble avglemt å innta medisinen, kan dette utløse anfall.

Ved å unngå kjente anfallsutløsende faktorer og samtidig sørge for nøye etterlevelse av medikamentell behandling kan man redusere risikoen for nye anfall.  

Forrige side Neste side