Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Temaside om Korona

Diagnosen

Det viktigste er at legen får en nøyaktig beskrivelse av anfallet fra vitner. En av de beste måtene å få hjelp til å stille diagnosen, er ved videoopptak. En liten videosnutt tatt opp med mobiltelefonen kan være nok til å avklare om det dreier seg om epileptiske anfall eller ikke. Legen vil også være interessert i varighet av anfall, eventuelt bevissthetstap eller ikke, kramper, fråde, avgang av urin eller avføring.

Observasjon av automatiske bevegelser eller rykninger i visse muskelgrupper vil også tillegges vekt - spesielt det legene kaller "prodromalsymptomer". Dette er tegn barnet eller de rundt kan merke som et forvarsel på kommende anfall (følelsestap/nummenhet i enkelte deler av kroppen, små rykninger i bestemte muskler, kvalme, hodepine). Disse prodromalsymptomene er ofte de samme før hvert anfall.

Legen gjennomfører en nevrologisk undersøkelse med testing av blant annet kraft, reflekser og øyebevegelser. Som ledd i utredningen er det også viktig å gjennomføre en rekke undersøkelser og forskjellige tester. Men, det kan være vanskelig å påvise noe galt, og funnene må alltid tolkes i henhold til barnets symptomer. 

Elektroencefalografi (EEG) er en undersøkelse der hjernens elektriske aktivitet kan registreres, og man kan avlese spesielle mønstre som er typiske for epilepsi. Det er den viktigste undersøkelsen når det gjelder å stille diagnosen epilepsi. Et første EEG hos barn med epilepsi viser unormale funn i ca. halvparten av tilfellene. Ved gjentatte EEG, inkludert provokasjoner med undertrykking av søvn og stimulering med blinkende lys, øker man sannsynligheten for å finne endringer i EEG-et hos barn med epilepsi.

Det vil i de fleste tilfeller bli gjort en MR undersøkelse av hjernen som kan klargjøre om det er noe unormalt i hjernestrukturen. MR gir detaljerte bilder av alle deler av hjernen.

Forrige side Neste side