Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Temaside om Korona

Prognose

Omtrent tre av fire barn med epilepsi vil få god eller fullstendig anfallskontroll med medikamenter, men noen pasienter blir aldri anfallsfrie. Litt over halvparten av barna vokser av seg anfallene i overgangen til voksen alder.

Muligheten for å bli kvitt anfallene er blant annet avhengig av hvilken form for epilepsi barnet har, eventuell annen sykdom eller skade i hjernen.

Forrige side Neste side