Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Epilepsi rammer omtrent fem per 1000 barn i Norge. Typiske symptomer og tegn på epilepsi kan variere fra kraftige rykninger og kramper, til fjernhet og at musklene blir slappe.

Prognose

Omtrent tre av fire barn med epilepsi vil få god eller fullstendig anfallskontroll med medikamenter, men noen pasienter blir aldri anfallsfrie. Litt over halvparten av barna vokser av seg anfallene i overgangen til voksen alder.

Muligheten for å bli kvitt anfallene er blant annet avhengig av hvilken form for epilepsi barnet har, eventuell annen sykdom eller skade i hjernen.

Forrige side Neste side