Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Temaside om Korona

Hvordan er det å leve med epilepsi?

Barn med epilepsi krever mer ettersyn enn andre barn. Det er viktig at en viser forsiktighet eller unngår aktiviteter der et anfall kan få alvorlige konsekvenser. De bør blant annet aldri bade alene.

Det er også enkelte ting en bør unngå. Erfaring vil i de fleste tilfeller kunne lære både barnet og foreldrene hva det er som kan utløse anfall. Gode råd er å føre et så regelmessig liv som mulig, unngå stress, våkenetter og fasteperioder.

Generelt er fysisk aktivitet positivt og kan ha anfallsforebyggende effekt. Derfor bør alle barn med epilepsi oppmuntres til å delta i idrettsaktiviteter, med noen få unntak.

Fysisk aktivitet i situasjoner som kan være farlige under et anfall (for eksempel svømming, surfing, dykking, klatring), bør enten unngås eller gjennomføres med nødvendig tilsyn/sikring. Deltakelse i slike risikoaktiviteter samt nødvendig sikkerhetstiltak bør drøftes med behandlende lege. 

En del av barna har behov for tilrettelegging i barnehage og skole. Noen vil ha lærevansker og eventuelt psykiske problemer som kan være utfordrende. Det er viktig å tidlig oppdage, håndtere, behandle og følge opp slike vansker. Terskelen for pedagogisk og nevropsykologisk utredning ved mistanke om slike vansker bør være lav.

Det finnes en del restriksjoner når han eller hun blir voksen. Dette er både for deres egen og andres sikkerhet. Restriksjonene omfatter blant annet yrkesvalg. Personer med epilepsi kan for eksempel ikke bli flygere, sjøfolk i utenriksfart, arbeide som jernbaneansatt med sikkerhetstjeneste, og de kan ikke være sjåfører i offentlig transport. De kan heller ikke betjene verktøy eller maskiner eller ha annet arbeid der risiko for skade ved anfall er stor. De fritas vanligvis for militærtjeneste.

Personer med epilepsi som har anfall, oppfyller ikke helsekrav for førerkort. Det finnes spesifikke regler om anfallsfrihet, legeuttalelse og helseattest for å få lov til å ha førerkort.

Barn og unge med epilepsi bør få mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre i sin alder. Både kommunen, fastlegen, spesialisthelsetjenesten og interesseorganisasjoner kan gi nødvendig støtte, hjelp og inspirasjon.  

Forrige side Neste side