Informasjon

Hjernefunksjoner og skader

Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i hjernebarken har sin bestemte funksjon. Dermed kan en lege ofte ut i fra angitte  symptomer vite hvor en skade eller en svulst befinner seg.

Forrige side