Nyhetsartikkel

Hodepine hos barn - råd

Det er ikke uvanlig at barn plages med hodepine. Hva kan du gjøre for å lindre smertene?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hva gjør du når barnet ditt klager over smerter i hodet? Selv om det først og fremst er barn i skolealder som opplever å få hodepine, kan også små barn ned i to-årsalderen plages med smerter i hodet.

Grovt sett deles hodepine hos barn inn i tre typer: Spenningshodepine, migrene og hodepine som er forbundet med annen sykdom. Og det kan være vanskelig å vite hva som er årsaken til hodepinen hos barn, særlig blant de minste barna.

Les en utfyllende artikkel om hodepine hos barn her

Råd ved spenningshodpine

I den generelle veilederen til Norsk barnelegeforening beskrives tiltak som kan lindre plagene:

 • Et barn som plages av spenningshodepine, bør ha regelmessige måltider og nok søvn.
 • Du bør unngå at barnet fryser. Sammenbitte tenner kan gi spenningshodepine.
 • Fysisk aktivitet gir velvære og kan redusere spenningshodepine

Personalet i barnehage og skole bør få informasjon om barnets hodepine. Tilrettelegging på skole må gjennomføres med mulighet for barnet til for eksempel å oppsøke et stille og mørkt rom når hodepine anfall starter, mulighet til å ta medisin, ev. dra hjem/hentes fra skolen.

Medikamenter har liten effekt på denne type hodepine.

Spenningshodepine kan oppstå hvis barnet opplever psykisk spenning, stress og depresjoner. Derfor bør man se på ytre årsaker som belaster barnet i barnehage, skole eller hjemme. Det er gjerne små endringer som skal til for at plagene lindres. Å trene på avspenning kan ha god behandlingseffekt.

Råd ved migrene

Barn må føle at de voksne tar hodepinen og de ledsagende symptomene på alvor. Mange kan ha spørsmål om hvorfor smertene kommer, og om det er farlig.

Barnelegen deler behandlingen av migrene inn i to hovedprinsipper:

1. Tiltak for å redusere anfall

 • Skap et rolig og avstressende miljø
 • Innfør regelmessige og hyppige måltider; frokosten er viktig
 • Få barnet til å drikke rikelig
 • Sørg for nok og regelmessig søvn
 • Innfør regelmessig mosjon
 • Før dagbok over anfallenes varighet og styrke
 • Bruk avspenningsøvelser
 • Unngå kjente triggerfaktorer (f.eks sjokolade, nitrat/nitritt i røkt pølse, asiatisk mat osv)

Les mer om hva som trigger migrene her.

Voksne i barnehagen eller på skolen bør vite at barnet kan få migrene, og gi barnet mulighet til å oppholde seg i et stille og mørkt rom. Har barnet sterke anfall, kan man vurdere forebyggende medikamentell behandling. Dette brukes imidlertid sjelden hos barn siden det ofte kun har moderat effekt.

2. Anfallsbehandling

Når barn får migreneanfall, bør du gi barnet:

 • Ro og hvile i et stille og mørkt rom
 • Rikelig med drikke
 • Kjølig klut på pannen

Ved milde eller moderate anfall kan barn ha god effekt av smertestillende medikamenter som paracetamol eller ibuprofen. Hos barn som er over 12 år, er sumatriptan nesespray godkjent ved behandling av akutte migreneanfall. Dosen kan gjentas etter to timer. Vanlig er maks. 2 doser per dag, maks. 4 doser per uke, maks. 12 doser per måned. Sumatriptan kan også gis i tablettform 1 tbl à 50 mg som tilsvarer én dose nesespray.