Informasjon

Narkolepsi hos barn

Narkolepsi er en nevrologisk sykdom med sterk søvnighet på dagen og søvnanfall (uimotståelig trang til søvn) som de viktigste symptomene.

Hva er narkolepsi?

Narkolepsi er en søvnforstyrrelse hvor dårlig kvalitet på nattesøvnen gir økt søvnighet på dagtid. Anfall med unormal/sterk søvntrang er også typisk for tilstanden. I tillegg utvikler mange anfall med plutselig kraftsvekkelse i kroppen (katapleksi). Katapleksi blir gjerne utløst av emosjonelle påvirkninger som stress, glede, sinne o.l.

Søvn varierer hos friske barn, noe som vanskeliggjør diagnosen. Det er ikke lett å mistenke diagnosen hos barn, fordi de ofte utviser utypiske symptomer. Særlig mindre barn kan ha langvarige katapleksisymptomer i form av et "slapt" ansikt med halvt lukkede øyne og åpen munn der tungen henger litt ut og at hodet og skuldre luter fremover. Slike anfall kan være vanskelig å legge merke til for både pasient og de rundt.

Sykdommen diagnostiseres hyppigst hos personer i alderen 15-30 år, men 1/3 får diagnosen før de fyller 15 år. Mange pasienter har hatt symptomer i flere år før diagnosen stilles. Det er vanlig at barn med narkolepsi har læringsvansker og psykososiale problemer som følge av trøttheten. Disse kan i kan reduseres med psykososiale tiltak og medisinsk behandling.

Neste side