Informasjon

Narkolepsi hos barn

Narkolepsi er en nevrologisk sykdom med søvnighet og plutselige anfall med kortvarig tap av muskelspenning (katapleksi) som de viktigste symptomene.

Hva er narkolepsi?

Narkolepsi er en søvnforstyrrelse med dårlig nattesøvn og økt søvnighet på dagtid. Dessuten typiske anfall med unormal/sterk søvntrang. I tillegg utvikler mange anfall med plutselig kraftsvekkelse i kroppen (katapleksi) utløst av emosjonelle påvirkninger som stress, glede, sinne o.l.

Søvn varierer hos friske barn, noe som vanskeliggjør diagnosen. Ved fravær av katapleksi må diagnose og behandling baseres på søvnforstyrrelsen alene, noe som gjør at diagnosen blir stilt for sjelden hos barn.

Sykdommen diagnostiseres hyppigst hos personer i alderen 15-30 år, men mange pasienter har hatt symptomer i flere år før diagnosen stilles. Barn med narkolepsi har som følge av trøttheten læringsvansker og psykososiale problemer, noe som i hvert fall til en viss grad kan avhjelpes med psykososiale tiltak og medisinsk behandling.

Neste side