Informasjon

Narkolepsi hos barn

Psykososiale følger

En del barn forsøker å skjule narkolepsisymptomene. De forteller ikke om angstfylte opplevelser med hypnagoge hallusinasjoner og søvnlammelse, de prøver å kamuflere kataplektiske anfall, og søvnigheten kan undertrykkes med motorisk aktivitet.

På skolen oppleves barnet trøtt og slitent, samtidig med tiltakende uro og redusert oppmerksomhet. Hukommelsen påvirkes med risiko for nedsatt innlæringsevne og reduserte faglige prestasjoner. Narkolepsi er forbundet med dårligere skolekarakterer, konflikter med kamerater og lærere, og i voksen alder med vansker i arbeid og i forhold til partner. Hos barn (og hos voksne) finnes det tendens til sosial isolasjon. Flauhet over sykdommen, nødvendigheten av å hvile og forsøk på å unngå følelsesmessige stimuli som kan utløse katapleksianfall kan være årsaker til isolasjon. Barn med narkolepsi har også en tendens til å velge bort sport, både fordi det kan utløse kataplektiske anfall og på grunn av trøttheten. Følgelig er det økt risiko for å utvikle overvekt.

Forrige side Neste side