Informasjon

Narkolepsi hos barn

Diagnosen

Narkolepsi er ganske lett å mistenke om barnet får anfall med katapleksi. Dersom det kun er snakk om trøtthet og stor søvntrang, er diagnosen vanskeligere å stille. Tester på nevrofysiologiske laboratorium eller på et søvnlaboratorium må gjøres for å stille en sikker diagnose. Som regel er det nok med en ufarlig undersøkelse av hjernens elektriske aktivitet. Noen ganger er resultatet utydelig, og da kan det bli nødvendig med en prøve fra ryggmargsvæsken (undersøkelse av spinalvæsken).

Tidlig diagnose er viktig da det åpner for muligheten til å sette i verk tiltak som forhindrer utvikling av psykososiale problemer. 

Forrige side Neste side