Informasjon

Narkolepsi hos barn

Behandling

Behandlingen har som mål å redusere trøtthet og katapleksianfall, samt å oppnå at barnets skolegang og sosiale liv opprettholdes på normalt vis.

Kunnskap om sykdommens symptomer er nødvendig for foreldre, barnet og lærere om man skal kunne korrigere misforståelser omkring barnets trøtthet. Tiltak settes inn mot tendensen til faglig tilbakegang, sosial isolasjon og betydelig overvekt for å sikre barnets sosiale og utdannelsesmessige fremtid. Faste sengetider og søvn flere ganger i løpet av dagen kan redusere søvnigheten, og det kan være et godt tiltak å legge inn korte lurer på omtrent 20 minutter når det trengs. Dette vil få barnet til å våkne friskt og opplagt, derfor anbefales det ofte en slik lur før aktiviteter som krever ekstra oppmerksomhet.

Hva med medikamentell behandling? Her må fordeler og ulemper veies mot hverandre, og valg av eventuell behandling er en spesialistoppgave.

Den medikamentelle behandlingen inndeles i behandling av trøtthet/søvnighet og behandling av katapleksi. Trøtthet kan behandles med sentralstimulerende middel (amfetamin og lignende). Legemidlet modafinil er førstevalget og gir i motsetning til amfetamin/metylfenidat mindre risiko for misbruk. Det mangler gode vitenskapelige studier av virkningen av disse stoffene hos barn. Ingen av medikamentene vil fjerne søvnigheten fullstendig, men de kan redusere problemet. Katapleksi behandles først og fremst med antidepressive midler.

Forrige side Neste side