Informasjon

Narkolepsi hos barn

Prognose

Når tilstanden er etablert, vedvarer vanligvis symptomene resten av livet. Barnet er i risiko for å utvikle sosiale problemer. Noen av de aktuelle medikamentene har et misbrukspotensiale. 

Narkolepsi kan lindres betydelig ved god behandling og tilrettelegging, men det krever forståelse fra de rundt barnet. 

Forrige side Neste side