Informasjon

Nevroblastom

Nevroblastom er en svulstsykdom som oppstår hos spedbarn og småbarn i den delen av nervesystemet som heter det sympatiske nervesystem.

Hva er nevroblastom?

Nevroblastom er en svulstsykdom som oppstår hos spedbarn og småbarn i den delen av nervesystemet som heter det sympatiske nervesystem. Dette er nervetråder og knutepunkter (ganglier) som passerer gjennom bekkenet, bukhulen, brysthulen og halsen i det som kalles sympatikuskjeden. I tillegg inngår binyrene i dette systemet. Med denne vide utbredelsen av det sympatiske nervesystemet, kan svulster oppstå hvor som helst i de angitte områdene. De fleste primærsvulster (65 prosent) oppstår i bukhulen, herav minst halvparten i binyremargen. (Primærsvulsten er den første svulsten, ofte dukker flere svulster opp etter hvert.) Andre vanlige lokalisasjoner er hals, brysthule og bekkenregionen. Et nevroblastom presenterer seg med et bemerkelsesverdig bredt og uensartet spekter av sykdomsbilder.

Nevroblastom er den vanligste svulsttypen utenfor hjernen i barndommen, og den hyppigste svulsttypen i spedbarnsalderen. Tilstanden forekommer særlig i de første leveårene. Median alder ved diagnosetidspunktet er 17 måneder og 40 prosent av pasientene er under 1 år. Nevroblastom forårsaker mer enn 7 prosent av alle kreftsykdommer hos personer under 15 år og er den tredje hyppigste kreftsykdommen hos barn. På tross av dette er nevroblastom en sjelden sykdom. I USA oppstår cirka 650 nye tilfeller per år (9,5 per 1 million).

Neste side