Informasjon

Nevroblastom

Temaside om Korona

Symptomer

Tidlige symptomer og tegn er høyst varierende og avhenger av hvor den første svulsten sitter, om den har spredd seg eller ikke, og om det foreligger såkalte paraneoplastiske syndromer (se nedenfor). Det første funnet kan være en svulst i den ene flanken, ofte ledsaget av ukarakteristiske smerter. Ved spredning (metastaser) til skjelettet kan sykdommen starte med beinsmerter, lokalisert hevelse eller beinbrudd som oppstår etter minimal skade. Hos et lite barn med bløtdels- eller beinmetastaser er nevroblastom den første diagnosen man bør tenke på. Selv om det er betydelig overlapping, skilles det ofte mellom to hovedgrupper.

Lokaliserte svulster

Cirka 40 prosent av barna presenterer seg med lokalisert sykdom som kan spenne fra en tilfeldig oppdaget oppfylning i bukhulen ved ultralyd i graviditeten, til meget store svulster eller svulster som vokser inn i omgivende vev. Primære svulster i brysthulen kan oppdages tilfeldig på lungerøntgen, eventuelt etter forutgående hoste og tungpusthet, mens svulster på halsen kan være forbundet med øyesymptomer (Horners syndrom). Svulster langs med ryggmargen (paraspinale svulster) forekommer hos 5-15 prosent og disse kan vokse inn i trange nervekanaler og gi opphav til sammentrykning av nerverøtter og ryggmarg. Samlet har opptil 5 prosent av nydiagnostiserte barn nevrologiske tegn på trykk mot ryggmargen som svekket muskelkraft, smerter og tap av følesans.

To såkalte paraneoplastiske syndromer ses oftere blant pasienter med lokaliserte svulster. Det ene syndromet skyldes utskillelse av et stoff fra tarmen som fører til en voldsom vandig diaré og svekket allmenntilstand hos barnet. Denne tilstanden opphører etter kirurgisk fjerning av svulsten. Det andre syndromet betegnes opsoklonus-myoklonus syndrom og ses hos 2-4 prosent av pasientene med nevroblastom og består i raske øyebevegelser, ustødig gange eller armbevegelser og uregelmessige muskelbevegelser. De fleste av disse barna har en gunstig prognose i forhold til kreftsykdommen, men 70-80 prosent vil ha varige nevrologiske skader.

Spredning, metastatisk sykdom

Halvparten av pasientene presenterer seg med tegn på spredning av svulsten via blodet til beinvev, beinmarg, lever eller fjerne lymfeknuter. Disse barna er gjennomgående mye dårligere enn de med lokalisert, avgrenset sykdom. Denne svulsttypen har en uforklarlig tendens til å spre seg til den benete delen av øyehulen og gir opphav til blødninger rundt øynene ("vaskebjørnøyer") og utstående øye. Begge tilstandene er klassiske tegn på nevroblastom med spredning. Utbredt bein- og beinmargssykdom kan gi beinsmerter, halting eller irritabilitet, og det kan være tegn på beinmargssvikt. Spredning i sentralnervesystemet ses ikke ofte ved diagnosetidspunktet, men kan opptre ved videre utvikling av kreftsykdommen eller ved tilbakefall.

Forrige side Neste side