Informasjon

Nevroblastom

Diagnosen

Sykehistorie og funn kan gi mistanke om diagnosen. I noen tilfeller oppdages en svulst ved røntgen av lungene eller av beinvev. Hos over 90 prosent av dem med nevroblastom påvises økte mengder av såkalte katekolaminer i urinen. CT er den foretrukne metoden for å vurdere svulster i bukhulen, bekkenet eller brysthulen. Diagnosen stadfestes ved at prøve tas av svulsten (biopsi) og cellestrukturen granskes under mikroskop. I et forsøk på å forbedre behandlingen og få sikrere kunnskap om leveutsiktene ved de ulike formene av sykdommen, har man internasjonalt arbeidet i mange år med å lage gode stadieinndelinger og risikovurderinger av barn med nevroblastom.

Forrige side Neste side