Informasjon

Nevroblastom

Temaside om Korona

Prognose

Sannsynligheten for helbredelse varierer med alder, utbredelse av sykdommen og egenskaper ved den enkelte svulsten. En andel av svulstene vil gå tilbake av seg selv, mens andre viser ubønnhørlig progresjon. Rundt halvparten av alle tilfeller klassifiseres i dag som høyrisiko pasienter med høy sannsynlighet for tilbakefall og død tross sammensatt terapi. Prognosen for denne svulsttypen har blitt bedre med cirka 70 prosent langtidsoverlevelse. Til tross for at langtidsoverlevelsen for hele gruppen har blitt bedre, er det fortsatt undergrupper som har langt dårligere prognose.

Forrige side Neste side